نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (JU) - مقالات آماده انتشار